Uchwała nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Pobierz dokument - format pdf