Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ9 z dnia 22.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 22.03.2021 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.17.2020.AJ8 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5", obręb 0023 Suchorzew, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf