Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf