Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf