Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.042.3.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego" w ramach zadania inwestycyjnego "EKO Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 01.04.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP