Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf