Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf