Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf