Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 75/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf