Uchwała nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf