Zapytanie ofertowe nr WI.7013.20.1.2021.KN

Informacja o wyborze najkorzysteniej oferty

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie" - zapytanie wraz z załącznikami - format zip