Zarządzenie Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 92/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..

Pobierz dokument - format pdf