Wykaz z dnia 13.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 13, położony w Pleszewie przy ul. Lipowej 8 na działkach ozn. Nr 290/9 i 290/10 o łącznej pow. 2.735 m2, zapisanych w KW nr KZ1P/00017708/8.

Pobierz dokument - format pdf