Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031585/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1806/39 o pow. 282 m2.

Pobierz dokument - format pdf