Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 105/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf