Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa 1 - format pdf

Informacja dodatkowa 2 - format pdf

Oświadczenie - format pdf