Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.042.7.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka drogowego w ramach projektu EKO Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 11.06.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP