Wykaz z dnia 11.06.2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzkwach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1 .

Pobierz dokument - format pdf