Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2021 roku

Pobierz dokument - format pdf