Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 110/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf