Uchwała nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf