Uchwała nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w latach 2021 - 2022.

Pobierz dokument - format pdf