Zarządzenie Nr 115/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 115/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf