Wykaz z dnia 25.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowanąj, położoną w miejscowości Bronów przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działkę nr 77/6 o pow. 0,1299 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0

Pobierz dokument - format pdf