Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 obręb Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf