Zapytanie ofertowe nr WI.7013.17.1.2021.AP

Zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" - "Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej"- zapytanie wraz z załącznikami - format zip


Informacja o wyniku postępowania: wybór ofert najkorzystniejszych (format pdf).