Zarządzenie Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 127/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf