Zarządzenie Nr 135/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 135/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf