Wykaz z dnia 20.07.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres d o 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Grunt o łącznej pow. 682 m2 stanowi działkę nr 2986/19 (553 m2 ) KW nr KZ1P/00016778/2 ora z c zęść działki nr 2988 (129 m2 ) KW nr KZ1P/00035289/6, ark. m. 34

Pobierz dokument - format pdf