Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021