Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.9.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 04.08.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP