Zarządzenie Nr 142/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 142/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf