Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 11.08.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP