Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.8.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 13.08.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31.08.2021 r. - format pdf