Zarządzenie Nr 136/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021

Zarządzenie Nr 136/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2021 w sprawie udzielenia Pani Annie Siereckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pobierz dokument - format pdf