Uchwała nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Porządkowego nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf