Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bronowie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00031940/0, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 77/6 o pow. 0,1299 ha.

Pobierz dokument - format pdf