Zarządzenie Nr 157/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021

Zarządzenie nr 157/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2021 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Centrum Usług Wspólnych w Pleszewie na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf