Zarządzenie Nr 162/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r.

Zarządzenie nr 162/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1236/1 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf