Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Borucinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017377/8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/2 o pow. 0,1297 ha.

Pobierz dokument - format pdf