Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.11.2021

Przetarg nieograniczony pn. "Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r."

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP