Protokół nr XXXIII/2021 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.08.2021 r.

Protokół nr XXXIII/2021 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17.08.2021 r.