Uchwała nr XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe Etap IV"

Pobierz dokument - format pdf