Uchwała nr XXXIV/332/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/332/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w miejscowości Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszorowerowy)"

Pobierz dokument - format pdf