Uchwała nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew i przekazania go do organu regulacyjnego

Pobierz dokument - format pdf