Uchwała nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf