Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.042.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rozbiórka dwóch budynków usługowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 12.10.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP