Zarządzenie Nr 182/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 182/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Pobierz dokument - format pdf