Zarządzenie Nr 179/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2021 r.

Zarządzenie nr 179/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów, których zarządcą/właścicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, w okresie zimy 2021/2022.

Pobierz dokument - format pdf