Zarządzenie Nr 191/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 191/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 109/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf